Financovanie

Úhrada kúpnej ceny - neskolaudované domy a byty:

Pri podpise Rezervačnej zmluvy klient zaplatí čiastku 3.000,- EUR rezervačný poplatok a zvyšnú časť kúpnej ceny do 10 dní po skoulaudovaní nehnuteľnosti.

Úhrada kúpnej ceny skolaudovaných domov a bytov a pozemkov:

Jednorazovo alebo pri podpise Rezervačnej zmluvy klient zaplatí čiastku 3.000,- EUR rezervačný poplatok a zvyšnú časť kúpnej ceny do 4-6 týždňov.

 

Financovanie prostredníctvom hypotekárneho úveru Financovanie pozemkov, bytov a domov je možné aj prostredníctvom hypotekárneho úveru. Poskytujeme našim klientom všetku potrebnú súčinnosť v súvislosti so zriadením záložného práva na pozemky, byty a domy.